Popis

popis práve dopĺňame ďakujem za pochopenie. 

 

  1. Balík “DJ + moderátor + nasvietenie miestnosti” moderovanie od privítania a prípitku, svadobná polievka, prvý tanec + sprievodné hry, krájanie torty, hádzanie kytice a vykrúcanka, hudba a osvetlenie tanečného parketu (nesvietenie stropu a stien miestnosti do farieb)